skip to Main Content
Véronique Schiettekatte

Het octopusproject werd opgestart door Dr. Véronique Schiettekatte.
Zij werkte jaren als huisarts in Melle. Naast haar opleiding tot arts UGent volgde zij diverse opleidingen:

– Bachelor psychologische en pedagogische wetenschappen UGent
– Master criminologie UGent
– Ontwikkelingsgericht coachen
– Diverse opleidingen bij Autisme Centraal
– Postgraduaat autismespectrumstoornissen Artevelde Hogeschool Gent
– Postgraduaat Social Profit en Publiek Management HoGent

Zij is bovendien ervaringsdeskundige, wat zorgt voor een sterke betrokkenheid in het project. Ze heeft niet alleen een uitgebreide kennis maar kent ook de specifieke noden van een gezin en de school.

Contact
Alexander Ebo

Hij raakte gepassioneerd in het thema autisme na zijn vrijwilligerswerk in het buitengewoon onderwijs. Ook tijdens zijn opleiding liep hij stage in het buitengewoon onderwijs en was hij vooral geïnteresseerd in het lesgeven op maat.

Als opleidingen volgde hij:
– Bachelor wiskunde, fysica
– Oplossingsgericht coachen
– Opleidingen via autisme centraal

Ook Alexander is ervaringsdeskundige en weet jongeren met een ontwikkelingsstoornis, al of niet in combinatie met hoogbegaafdheid, op een heel spontane manier te begeleiden.

Contact
Back To Top