skip to Main Content
Véronique Schiettekatte

Het octopusproject werd opgestart door Dr. Véronique Schiettekatte.
Zij werkte jaren als huisarts in Melle. Naast haar opleiding tot arts UGent volgde zij diverse opleidingen:

– Bachelor psychologische en pedagogische wetenschappen UGent
– Master criminologie UGent
– Ontwikkelingsgericht coachen
– Diverse opleidingen bij Autisme Centraal
– Postgraduaat autismespectrumstoornissen Artevelde Hogeschool Gent
– Postgraduaat Social Profit en Publiek Management HoGent

Zij is bovendien ervaringsdeskundige, wat zorgt voor een sterke betrokkenheid in het project. Ze heeft niet alleen een uitgebreide kennis maar kent ook de specifieke noden van een gezin en de school.

Contact
Alexander Ebo

Hij raakte gepassioneerd in het thema autisme na zijn vrijwilligerswerk in het buitengewoon onderwijs. Ook tijdens zijn opleiding liep hij stage in het buitengewoon onderwijs en was hij vooral geïnteresseerd in het lesgeven op maat.

Als opleidingen volgde hij:
– Bachelor wiskunde, fysica
– Oplossingsgericht coachen
– Opleidingen via autisme centraal

Ook Alexander is ervaringsdeskundige en weet jongeren met een ontwikkelingsstoornis, al of niet in combinatie met hoogbegaafdheid, op een heel spontane manier te begeleiden.

Contact
Catharina Ebo

Zorgen voor is een eigenschap die Catharina al van jongs af aan meekreeg van haar ouders. Hierdoor koos ze voor een opleiding waarin gezondheidszorg voorop staat. Haar betrokkenheid ten opzichte van anderen uitte zich ook in haar jarenlange inzet binnen een jeugdbeweging.

Als opleidingen volgde zij:
-Professionele bachelor sociaal werk – Maatschappelijk werk
-Master klinische psychologie

Op heden heeft zij ten gevolge van stages ervaring met slachtofferbejegening en ambulante zorg, waarbij zij zowel focust op diagnostiek (ADHD en autisme) als therapie omtrent diverse psychische moeilijkheden (angst, depressie, etc.).
Catharina maakt deel uit van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP) en is erkend bij de Psychologencommissie (erkenningsnummer: 952132248).

Contact
Jilka Martens

Zij is een gemotiveerde leerkracht met een hart voor haar vakken. Ze is gespecialiseerd in de vakken Nederlands en biologie, maar onderwijst nog een breed scala aan andere vakken.

Samen met jou gaat ze op zoek naar de juiste studiemethode en biedt ze lessen op maat.

Als opleidingen volgde zij:
– Bachelor secundair onderwijs Nederlands en biologie

Contact
Back To Top