skip to Main Content
Individuele begeleiding

Uitgangspunten:

*  We leggen de focus niet op beperkingen maar vertrekken vanuit de dingen die wél lukken.
*  Ieder is een bijzonder iemand met eigen talenten die een kans moeten krijgen.
*  We zoeken uit waarom dingen niet lukken en leggen de focus dus op oorzaak van gedrag.

Een positieve ingesteldheid ligt in alles aan de basis.

Dit is begeleiding op maat:

Dit is begeleiding op maat. Bij de begeleiding werken we naar een te realiseren én nuttig doel. Dit proberen we stapsgewijs te bereiken.
We werken niet probleemgericht maar oplossingsgericht. Vertrekken vanuit een probleem legt de nadruk op falen. Bij het werken aan een oplossing werken we vanuit de aanwezige talenten. Dit geeft een positieve dynamiek in de begeleiding. Het laat toe om succeservaringen op te doen die broodnodig zijn om faalangst te voorkomen, het zelfbeeld te versterken en groei mogelijk te maken.
Er zal niet alleen gewerkt worden met het kind, de jongere of de jongvolwassene maar ook met de omgeving. Het is immers belangrijk dat iedereen op dezelfde golflengte zit én achter de voorgestelde therapie/begeleiding staat.

Maak een afspraak
Back To Top