skip to Main Content
Studiebegeleiding

Visie:

We vertrekken van een grondige analyse van de huidige situatie en werken vervolgens in kleine stappen naar succeservaringen toe.

We zorgen voor maatwerk!

1. We analyseren de studiemethode en studieplanning die gehanteerd wordt. We brengen zwakke én sterke punten in kaart. We peilen ook naar de persoonlijke motivatie.
2. We zorgen voor een ondersteuning op maat. Er wordt gewerkt naar een groter doel maar dit in kleine, haalbare stappen. We overleggen samen welk doel er wordt gekozen. Een doel met een persoonlijke meerwaarde, dat bovendien nuttig is, zorgt automatisch voor meer betrokkenheid en inzet.
3. Voor vakinhoudelijke begeleiding kan u voor sommige vakken bij ons terecht. Is dit niet het geval, dan verwijzen wij u door.
4. De omgeving (ouders, school…) wordt indien nodig betrokken bij deze studiebegeleiding.

Maak een afspraak
Back To Top