skip to Main Content
Begeleiding ouders:

Uitgangspunt:

Ouders worden gehoord in al hun zorgen.
Ouders worden ondersteund door hen actief te betrekken en op te leiden als co-begeleider.

Ouders begeleiden is voor ons even essentieel als kinderen begeleiden.

De ouders zijn dagelijks betrokken en krijgen vaak te maken met het kind dat zich niet goed voelt of vanuit frustraties storend gedrag vertoont. Ook vanuit de school bereiken klachten over storend gedrag of zwakke resultaten de ouders. Dit alles legt vaak een enorme last op hun schouders.
Ouders de nodige inzichten geven in de problematiek en hen begeleiden in hun reacties kan wonderen doen. Zij worden op deze manier ook deskundigen. Zij kunnen vanuit deze deskundigheid ook beter overweg met eigen emoties, emoties van het kind en de soms nare reacties vanuit de omgeving.

Maak een afspraak
Back To Top