skip to Main Content
Opleiding

Visie:

Een betere kennis leidt tot minder spanningen in de relatie met jongeren met ADHD, hoogbegaafdheid en/of autisme.

Zonder grondige kennis kan je nooit aan de slag. We willen onze kennis en ervaringen dan ook delen.

We werken niet met uitgebreide theoretische beschouwingen maar koppelen kennisoverdracht aan praktische tips. We zijn er voor ouders maar ook voor professionelen. Vooral zorgverleners zoals huisartsen, kinderartsen, verpleging, kinesitherapeuten, apothekers, tandartsen, logopedisten wensen we met onze opleiding te bereiken. Daarnaast kunnen ook scholen of CLB-medewerkers op ons een beroep doen.

Maak een afspraak
Back To Top