skip to Main Content

OctopusProject

Expertise Centrum ADHD,
autisme & hoogbegaafdheid

Diagnostiek

Wij doen alle voorbereidingen voor een correcte en zorgvuldige diagnostiek. We werken indien nodig samen met gespecialiseerde centra in uw buurt.

Individuele begeleiding

Wij begeleiden voornamelijk kleuters, kinderen, adolescenten en jongvolwassenen. Maar ook ouders en volwassenen kunnen bij ons terecht.

Studiebegeleiding

Het OctopusProject biedt maatwerk bij leer- en studieproblemen.

Opleiding

Wij verzorgen opleidingen voor ouders en professionelen.
Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de infrastructuur van het OctopusProject maar kan op vraag ook doorgaan op een andere locatie.

Back To Top