Diagnostiek

Diagnostiek

Voor wie:

* Kinderen, jongeren en jongvolwassen die problemen ondervinden in hun sociale ontwikkeling of uitvallen op school.

* Een nieuwe evaluatie kan nodig zijn bij kinderen, jongeren of jongvolwassen met een diagnostiek die, ondanks gerichte therapie, geen vooruitgang maken. 

Hoe stellen we een diagnose:

Diagnostiek moet grondig en doordacht gebeuren. De diagnose gebeurt in de eerste plaatst klinisch (luisteren, observeren, in kaart brengen van de beperkingen). Het louter afnemen van testen is onvoldoende om een correcte diagnose te stellen.

Maak een afspraak >>>

website templates free download
Kinderen, jongeren en jongvolwassenen kunnen problemen hebben om zich goed te ontplooien op school, in een job of in hun relaties met ouders, vrienden en partner.   Diverse oorzaken kunnen daarbij aan de basis liggen. Het is belangrijk een goed beeld te krijgen van het gedrag én van de uitlokkende factoren van dit gedrag . Vanuit een goed inleven in de problematiek die ervaren wordt door de betrokkene of de omgeving, gekoppeld aan een brede kennis, willen we gericht onderzoek mogelijk maken. Dit voorkomt foutieve diagnostiek.
Een belangrijk deel van de kinderen en jongeren met ASS (autisme) vertoont ook tekenen van ADHD, DCD (coördinatie-ontwikkelingsstoornis), angsten, … Het is belangrijk om een goed inzicht te hebben in wat tot welke symptomen aanleiding geeft.
Een goede diagnostiek laat toe te focussen op de oorzaken van een bepaald (storend) gedrag. Hierdoor kan er gewerkt worden aan dit gedrag en kan ook de omgeving aangeleerd worden hoe correct te reageren op bepaald gedrag. 

Deel deze pagina

Octopus Project
Adres

OctopusProject
Parkstraat 19 B 
9100 St-Niklaas

Contact

Dr. Véronique Schiettekatte
E: info@octopusproject.be
T: 0468.30.60.35 

Info

Expertise Centrum ADHD &
Autisme Spectrum Stoornissen
Privacy