Begeleiden van relaties

Begeleiden van relaties

Wat kan deze begeleiding inhouden? :

* Ouders in hun relatie met het kind of de jongere
* Ouders in relatie tot elkaar
* Begeleiden van de jongvolwassene in zijn/haar relatie met een partner 

Het begeleiden van relaties kan belangrijk zijn om ouders van een kind met gedragsproblemen, ADHD of ASS (autisme spectrum stoornis) op eenzelfde golflengte te krijgen.

Het is evident dat we vaak de neiging hebben om vanuit ons temperament en onze eigen opvoeding te reageren. Hierdoor raken ouders soms verward, geven elkaar de schuld of maken ruzie over de aanpak van het kind. De nodige ondersteuning kan hen helpen om samen te werken als een samenhangend en consequent team.
Jongvolwassen zijn kwetsbaar in het aangaan van relaties. Het zoeken naar een geschikte partner voor het leven roept vaak twijfels en vragen op. Ook de partner kan zich heel wat zorgen maken. We kunnen ondersteuning bieden in het naar elkaar toe groeien en in het ontwikkelen van strategieën om de specifieke noden op te vangen.

Maak een afspraak >>>

Mobirise alternative

Deel deze pagina

Octopus Project
Adres

OctopusProject
Parkstraat 19 B 
9100 St-Niklaas

Contact

Dr. Véronique Schiettekatte
E: info@octopusproject.be
T: 0468.30.60.35 

Info

Expertise Centrum ADHD &
Autisme Spectrum Stoornissen
Privacy